0795769679
thactramphanrang@gmail.com
Kiểm tra đơn hàng
Hệ thống cửa hàng
logothactramphanrangnentrongsuot.300

Chính sách bảo mật | Thác Trầm Phan Rang

Lượt xem: 483

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT VÀ CHIA SẺ THÔNG TIN

  1. Mục đích áp dụng.

Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập và/hoặc giao dịch trên website thactramphanrang.com thuộc quyền sở hữu của Shop Thác Trầm Phan Rang.

Chính Sách này mô tả cách thactramphanrang.com tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập, giao dịch trên website thactramphanrang.com việc khách hàng truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên thactramphanrang.com được hiểu là khách hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính Sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính Sách. Phiên bản sửa đổi, bổ sung chính sách này (nếu có) sẽ có hiệu lực sau 5 ngày kể từ ngày việc sửa đổi, bổ sung chính sách được thông báo trên thactramphanrang.com.

  1. Quy định cụ thể.

2.1 Về việc thu thập thông tin.

Khách hàng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin khách hàng cung cấp là đầy đủ, chính xác và luôn cập nhật thông tin để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác. Thactramphanrang.com không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nếu thông tin khách hàng cung cấp không chính xác hoặc không được cập nhật hoặc giả mạo. 

2.2 Về việc lưu giữ và bảo mật thông tin riêng.

  • Thông tin khách hàng, cũng như các thông tin trao đổi giữa khách hàng và thactramphanrang.com đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của thactramphanrang.com.
  • Thactramphanrang.com có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép Thông tin khách hàng.
  • Khách hàng tuyệt đối không được có bất kỳ hành vi sử dụng công cụ, chương trình để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của thactramphanrang.com, cũng như bất kỳ hành vi nào khác nhằm phát tán, cổ vũ cho các hoạt động với mục đích can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống thactramphanrang.com, cũng như các hành vi mà pháp luật Việt Nam nghiêm cấm. Trong trường hợp thactramphanrang.com phát hiện khách hàng có hành vi cố tình giả mạo, gian lận, phát tán các thông tin trái phép, … Thactramphanrang.com có quyền chuyển thông tin cá nhân của  khách hàng cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.

2.3 Về việc sử dụng thông tin khách hàng.

Thactramphanrang.com có quyền sử dụng các thông tin khác hàng cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin khách hàng để:

  • Cung cấp các dịch vụ/tiện ích cho khách hàng dựa trên nhu cầu và các thói quen của khách hàng khi truy cập vào thactramphanrang.com.
  • Gửi các thông báo, trao đổi thông tin giữa khách hàng với thactramphanrang.com, các website khác của Shop Thác Trầm Phan Rang hoặc ngược lại.
  • Liên lạc, hỗ trợ liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

2.4 Về việc chia sẻ thông tin khách hàng.

  • Thactramphanrang.com không cung cấp thông tin khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để tinhdaukepha.vn cung cấp dịch vụ/tiện ích cho khách hàng (ví dụ: cung cấp các thông tin giao nhận cần thiết cho các đơn vị đối tác vận chuyển …).
  • Ngoài các trường hợp nêu trên, thactramphanrang.com sẽ có thông báo cụ thể cho khách hàng khi phải tiết lộ thông tin khách hàng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, thactramphanrang.com cam kết sẽ chỉ tiết lộ thông tin khách hàng khi được sự đồng ý của khách hàng.

Thông tin liên hệ:

Hotline:         079.87.87.679

Website:        thactramphanrang.com

Email:            thactramphanrang@gmail.com

Fanpage:       Thác Trầm Phan Rang

ĐẶT HÀNG
Đặt hàng
 

Thác Trầm Phan Rang

BẢN ĐỒ

© Bản quyền thuộc Thác Trầm Phan Rang

Design by Thiết Kế Web Ninh Thuận

1
Bạn cần hỗ trợ?